Ajankohtaista ikoni

Ajankohtaista

Tarkista seuraava hakuaika osoitteesta www.jyu.fi/it

 • Kuten informaatioteknologiaa, myös IT-alan töitä löytyy kaikkialta.
 • Informaatioteknologia ei tarkoita vain laitteita ja sovelluksia, vaan myös tietoliikenneyhteyksiä ja palveluja.
 • Informaatioteknologiaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa kuin huippu-urheilussa.

IT on kaikkialla

Informaatioteknologia on läsnä kaikkialla.

Mitä yhteistä on…
 
 • …pelikonsolilla, henkilöautolla ja Facebookilla?
 • …älypuhelimella, sydänleikkauksella ja TV-uutisilla?
 • …verkkokaupalla, sähköavaimella ja virustorjunnalla?
 • …etäopetuksella, sykemittarilla ja vastavakoilulla?
 • …mobiilipelillä, videostriimillä ja sääennusteella?
 • …pörssiyhtiön johtamisella ja WoW-raidlla?

Se on arkemme läpinäkyvää älykkyyttä, jossa tekniikka yhdistyy viihteeseen, liiketoimintaan, johtamiseen, opetukseen, terveydenhuoltoon, viestintään, tieteeseen, taiteeseen ja liikuntaan – käytännössä informaatioteknologia on muuttanut kaikkia elämän osa-alueita. Ja kaikkialla missä tarvitaan informaatioteknologiaa, tarvitaan myös akateemisesti koulutettuja IT-asiantuntijoita.

Me Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa koulutamme monipuolisia IT-ammattilaisia tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. IT-tiedekunta panostaa tällä hetkellä huippuosaamiskeskittymien luomiseen seuraavilla teema-alueilla:

 • tietojärjestelmät
 • tieteellinen laskenta ja data-analyysi
 • kyberturvallisuus
 • viihtyminen pelit ja oppiminen

Halusitpa siis lähestyä informaatioteknologiaa ohjelmoinnin, organisaatioiden, matematiikan, liiketoiminnan tai teknologiaa käyttävien ihmisten näkökulmasta, meillä on sinulle annettavaa. Tiedekunnassamme voit opiskella pääaineenasi tietotekniikkaatietojärjestelmätiedettä, tietojenkäsittelytiedettä tai kognitiotiedettä. Tutkinnostasi ainutlaatuisen tekevät sivuaineesi voit valita yliopistomme yli 100 oppiaineen tarjonnasta.

Matkasi alkaa tältä sivustolta. Tutustu tiedekuntaamme, koulutustarjontaamme ja opiskelijaelämään. Valitse oma alasi ja päätä toimia. Elämäsi parhaat vuodet ja loistava tulevaisuus odottavat Sinua!

Mitä on IT-asiantuntijuus?

IT-alalla tarvitaan monenlaisia osaajia ja asiantuntijoita.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, mutta omaa ydinasiantuntijuutta on hyvä rikastuttaa myös laajakatseisuudella. Maailma tarvitsee erikoistuneita asiantuntijoita, jotka ymmärtävät myös erilaisia näkökulmia.

IT-opinnot yliopistossa…
 • …tarjoavat opintopolkuja paitsi tekniikasta, myös ihmisistä ja liiketoiminnasta kiinnostuneille.
 • …antavat aikaa kestävää asiantuntijuutta, jonka avulla selviät tulevaisuuden muutoksista.
 • …avaavat hyvin palkattuja urapolkuja useille eri aloille.
 • …mahdollistavat monipuoliset etenemis- mahdollisuudet myös kansainväliselle uralle.

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan laajasta koulutustarjonnasta löydät oman IT-alalle vievän opintopolkusi olitpa sitten kiinnostunut kauppatieteistä tai ohjelmoinnista, tietoyhteiskunnan haasteista tai teollisista prosesseista, mobiili- ja verkkoteknologioista tai ohjelmistotuotteiden kehittämisestä, käytettävyydestä tai kouluttamisesta.

Miksi yliopistoon?

Yliopistotutkinto ei yleensä valmista tiettyyn ammattiin, vaan se antaa laajempia, aikaa kestäviä valmiuksia mukautua myös sellaisiin työtehtäviin, joita ei ole vielä edes olemassa.

Yliopistossa opit oppimaan, toisin sanoen akateemisena asiantuntijana sinulla on kyky päivittää osaamistasi ja ottaa haltuun kokonaan uusia asioita. Opit tarkastelemaan asioita kriittisesti, opit etsimään, tuottamaan ja soveltamaan uutta tietoa sekä arvioimaan sen luotettavuutta.

Pääaineesi lisäksi opiskelet sivuaineita, joiden avulla laajennat näkökulmaasi ja verkostoidut eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Opintojesi aikana saat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä valmiudet toimia kansainvälisessä työyhteisössä.

Yliopistotutkinnon suoritettuasi työmahdollisuutesi eivät rajoitu vain tiettyyn ennalta määrättyyn työtehtävään, koko maailma on sinulle avoinna. Sinä päätät.

Mitä opiskella?

Tutustu Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan hakukohteisiin.

 • IT-tiedekunta laitoksineen toimii Agorassa, joka sijaitsee Jyväsjärven rannalla, Mattilanniemen kampusalueella.
 • Dekaani onnittelee IT-tiedekunnasta valmistuneita maistereita publiikissa.

IT-tiedekunta

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen vanhin ja suurin. Alan opetus koottiin omaksi tiedekunnakseen ensimmäisenä Suomessa vuonna 1998, mutta opetuksen ja tutkimuksen juuret yltävät aina vuoteen 1967, jolloin opetus alkoi tietojenkäsittelyopin nimellä.

 • Tietojärjestelmä- tieteen opinnoissa yhdistyvät infor- maatioteknologian ja kauppatieteiden osaaminen.
 • Tietotekniikan opinnoissa yhdistyvät informaatio- teknologian ja laskennallisten tieteiden osaaminen.
 • Kognitiotieteessä kiinnostuksen kohteena on teknologian ja ihmisen vuorovaikutus.
 • Tietotekniikan aineen- opettajakoulutus antaa pätevyyden monenlaisiin koulutustehtäviin.

Tällä hetkellä IT-tiedekuntaan kuuluu lähes 1700 pääaineopiskelijaa ja noin 200 henkilökunnan jäsentä. 15 vuoden aikana tiedekunnasta on valmistunut 1600 maisteria ja 190 tohtoria. Vertaisarvioituja artikkeleita on julkaistu peräti 3000 kappaletta.

IT-tiedekunnassa on kaksi opetusta ja tutkimusta tekevää laitosta, tietojenkäsittelytieteiden laitos ja tietotekniikan laitos.

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen alla toimivat seuraavat oppiaineet: tietojärjestelmätiedekognitiotiede ja tietojenkäsittelytiede. Tietotekniikan laitoksen alla toimii tietotekniikan oppiaine. Lisäksi molemmat laitokset tarjoavat erilaisia suomen- ja englanninkielisiä opintokokonaisuuksia ja maisterikoulutusohjelmia.

Laitosten painopisteiden keskeisimpiä eroja voidaan ehkä selkeimmin kuvata sillä miten perushaun kohteena olevat oppineet tarkastelevat informaatioteknologiaa. Tietojärjestemätieteen oppiaineesta valmistuu kauppatieteiden maistereita ja opintojen näkökulma on kaupallis-organisatorinen. Tietotekniikan oppiaineesta puolestaan valmistuu filosofian maistereita ja näkökulma matemaattis-luonnontieteellinen.

IT-tiedekunta tekee erittäin aktiivista yritysyhteistyötä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä yhteiskunnallinen vuorovaikutus näkyy niin tutkimushankkeiden kuin opiskelijaprojektien tasolla, mikä puolestaan tukee opiskelijoiden nopeaa työllistymistä. Vuonna 2013 toteutetun alumnikyselyn perusteella tiedekunnasta valmistuneiden työllistymisaste on huikeat 98 %.