Ajankohtaista ikoni

Ajankohtaista

Tarkista seuraava hakuaika osoitteesta www.jyu.fi/it

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston juuret ovat Uno Cygnaeuksen aloitteesta vuonna 1863 perustetussa maailman ensimmäisessä suomenkielisessä opettajankoulutusseminaarissa. Yliopistollamme on siis 150-vuotinen komea historia, joka on osa kampuksiemme nykyisyyttäkin esimerkiksi kauniina seminaarirakennuksina, perinteinä, tapoina ja tarinoina. Opiskelijanamme Sinusta tulee osa tätä historian ja perinteiden jatkumoa.

Noin viidenkymmenen opiskelijan ja reilun kymmenen opettajan seminaari on vuosien saatossa kasvanut lähes 15000 opiskelijan monialaiseksi tiedeyliopistoksi, jonka seitsemässä tiedekunnassa työskentelee 2600 ihmistä. Yliopistoyhteisössämme on edustettuina lähes 100 kansallisuutta. Suomalaiset opiskelijamme tulevat kaikkialta maasta – olemme maan valtakunnallisin yliopisto.

Tänään Jyväskylän yliopisto on luonnon- ja ihmistieteisiin keskittyvä, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto sekä koulutuksen asiantuntija, jossa opetusta ja tutkimusta tehdään seitsemässä tiedekunnassa:

Opetustarjontaamme kuuluu…
 • …markkinointi, soveltava kielitiede, elektroniikka, tietojärjestelmätiede, ohjausala…
 • …yhteisöviestintä, digital culture, liikunta, yhteiskuntatiede, sukupuolentutkimus, etnologia…
 • …historia, terveyskasvatus, yhteiskuntapolitiikka, kuvataide, sosiaalityö, kehityspsykologia… 
 • …liikunnan yhteiskuntatieteet, fysikaalinen kemia, psykologia, tietotekniikka, kasvatustiede…
 • …musiikkikasvatus, ansalaisyhteiskunnan monitieteiset opinnot, japanin kieli, johtaminen…
 • …ympäristöanalytiikka ja ekotoksikologia, intercultural studies, liiketoimintaosaaminen…
 • …biology of physical activity, musiikkiterapia, englannin kieli, henkilöstöjohtaminen…
 • …museologia, kulttuuriympäristön tutkimus, matematiikka, gerontologia ja kansanterveys…
 • …kirjoittaminen, sustainable management in inland aquatic resources, laskentatoimi, fysiikka…
 • …development and international cooperation, akvaattiset tieteet, erityispedagogiikka…
 • …liikuntalääketiede, kauppaoikeus, ympäristötiede ja -teknologia, ruotsin kieli, kemia…
 • …sosiaali- ja psykogerontologia, suomalainen viittomakieli, limnologia ja hydrobiologia…
 • …corporate environmental management, slovakin kieli ja kulttuuri, tekstiilityö, biologia…
 • …sosiologia, kognitiotiede, nykykulttuurin tutkimus, nanotieteet, Deutsche Kulturstudien…
 • …esi- ja alkuopetus, contemporary issues in human development, valmennus- ja testausoppi…
 • …taidekasvatus, living with globalization, teoreettinen fysiikka, opinto-ohjaajakoulutus…
 • …liikuntafysiologia, musiikkitiede, varhaiskasvatustiede, Eurooppa-opinnot, terveystieto…
 • …tilastotiede, soveltava fysiikka, tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot, italian kieli…
 • …suomen kieli ulkomaalaisille, etiikka, kansantaloustiede, antiikin kulttuuri, johtaminen…
 • …ympäristöteknologia, saksan kieli ja kulttuuri, suomi toisena ja vieraana kielenä…
 • …ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta, tietotekniikka, markkinointi, henkilöstöjohtaminen…
 • …teknologiakasvatus ja tekninen työ, intercultural communication, liikuntapedagogiikka…
 • …journalistiikka, kyberturvallisuus, kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys…
 • …filosofian ja politiikan tutkimus, sport science and management, kirjallisuus, fysiikka…
 • …venäjän kieli ja kulttuuri, aikuiskasvatustiede, opetustoimen hallinto ja johtaminen…
 • …tietojenkäsittelytiede, perheopinnot, arkistonhallinta, ympäristöjohtaminen, latinan kieli…
 • …romaaninen filologia, elämänkatsomustieto, international business and entrepreneurship…
 • …taidehistoria, etudes françaises, sport and exercise psychology, taloustiede, fysiikka…
 • …epäorgaaninen ja analyyttinen kemia, music psychology training, basic business studies…
 • …ekologia ja evoluutiobiologia, hungarologia, sosiaalitieteiden perusopinnot, espanjan kieli…
 • …soveltava kemia, kulttuuripolitiikka, biomekaniikka, valtio-oppi, erityisliikunta, filosofia…
 • …orgaaninen kemia, suomen kieli, solu- ja molekyylibiologia, puheviestintä, fysioterapia…
 • Humanistinen tiedekunta
 • Informaatioteknologian tiedekunta
 • Kasvatustieteiden tiedekunta
 • Kauppakorkeakoulu
 • Liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan. Yliopistomme on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuutemme on maan ainoa. Jyväskylän yliopiston painoaloja ovat:

 • ihmisläheinen teknologia
 • koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö
 • liikunta ja hyvinvointi
 • luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne
 • kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit

Jyväskylän yliopistossa voit opiskella yli 100 oppiainetta, joista minkä tahansa voit sisällyttää sivuaineeksi informaatioteknologian tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoosi. Monitieteisyys on työmarkkinoilla lyömätön kilpailuvaltti – monitieteisellä tutkinnolla erotut. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun teet valintaa yliopiston ja kapea-alaisemmin erikoistuneiden korkeakoulujen välillä.