Ajankohtaista ikoni

Ajankohtaista

Tarkista seuraava hakuaika osoitteesta www.jyu.fi/it

Hakukohteet

Haku perusopiskelijaksi

Kenelle? Olet abiturientti, ylioppilas tai suorittanut ammatillisen tutkinnon.

Hakukohteet. Voit hakea IT-tiedekuntaan opiskelemaan pääaineenasi tietojärjestelmätiedettä tai tietotekniikkaa, jälkimmäiseen on olemassa useampia hakuväyliä:

 • Tietojärjestelmä- tieteen opinnoissa yhdistyvät infor- maatioteknologian ja kauppatieteiden osaaminen.
 • Tietotekniikan opinnoissa yhdistyvät informaatio- teknologian ja laskennallisten tieteiden osaaminen.
 • Kognitiotieteessä kiinnostuksen kohteena on teknologian ja ihmisen vuorovaikutus.
 • Tietotekniikan aineen- opettajakoulutus antaa pätevyyden monenlaisiin koulutustehtäviin.

Suoritettavat tutkinnot. Suoritat ensin alemman korkeakoulututkinnon, eli kandidaatin tutkinnon, mikä vie n. 3 vuotta ja on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Tietojärjestelmätieteen opiskelijat suorittavat kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja tietotekniikan opiskelijat luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnon.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritat ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterin tutkinnon. Tämä kestää n. 2 ja on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijat valmistuvat siis kauppatieteiden maistereiksi (KTM) ja tietotekniikan pääaineopiskelijat filosofian maistereiksi (FM).

Yhteensä siis opiskelet n. 5 vuotta ja suoritat 300 opintopisteen edestä opintoja. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työtä ja pisteitä kertyy paitsi pääaineopinnoista, myös sivuaineopinnoista, sekä viestintä- ja kieliopinnoista.

Pääaine on se oppiaine, jonka opiskelijaksi haet (tietojärjestelmätiede tai tietotekniikka) ja jota opiskelet yliopistossa eniten – se on asiantuntijuutesi perusta.

Kiinnostaisiko sivuaineena…
 • …markkinointi, soveltava kielitiede, elektroniikka, tietojärjestelmätiede, ohjausala…
 • …yhteisöviestintä, digital culture, liikunta, yhteiskuntatiede, sukupuolentutkimus, etnologia…
 • …historia, terveyskasvatus, yhteiskuntapolitiikka, kuvataide, sosiaalityö, kehityspsykologia… 
 • …liikunnan yhteiskuntatieteet, fysikaalinen kemia, psykologia, tietotekniikka, kasvatustiede…
 • …musiikkikasvatus, ansalaisyhteiskunnan monitieteiset opinnot, japanin kieli, johtaminen…
 • …ympäristöanalytiikka ja ekotoksikologia, intercultural studies, liiketoimintaosaaminen…
 • …biology of physical activity, musiikkiterapia, englannin kieli, henkilöstöjohtaminen…
 • …museologia, kulttuuriympäristön tutkimus, matematiikka, gerontologia ja kansanterveys…
 • …kirjoittaminen, sustainable management in inland aquatic resources, laskentatoimi, fysiikka…
 • …development and international cooperation, akvaattiset tieteet, erityispedagogiikka…
 • …liikuntalääketiede, kauppaoikeus, ympäristötiede ja -teknologia, ruotsin kieli, kemia…
 • …sosiaali- ja psykogerontologia, suomalainen viittomakieli, limnologia ja hydrobiologia…
 • …corporate environmental management, slovakin kieli ja kulttuuri, tekstiilityö, biologia…
 • …sosiologia, kognitiotiede, nykykulttuurin tutkimus, nanotieteet, Deutsche Kulturstudien…
 • …esi- ja alkuopetus, contemporary issues in human development, valmennus- ja testausoppi…
 • …taidekasvatus, living with globalization, teoreettinen fysiikka, opinto-ohjaajakoulutus…
 • …liikuntafysiologia, musiikkitiede, varhaiskasvatustiede, Eurooppa-opinnot, terveystieto…
 • …tilastotiede, soveltava fysiikka, tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot, italian kieli…
 • …suomen kieli ulkomaalaisille, etiikka, kansantaloustiede, antiikin kulttuuri, johtaminen…
 • …ympäristöteknologia, saksan kieli ja kulttuuri, suomi toisena ja vieraana kielenä…
 • …ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta, tietotekniikka, markkinointi, henkilöstöjohtaminen…
 • …teknologiakasvatus ja tekninen työ, intercultural communication, liikuntapedagogiikka…
 • …journalistiikka, kyberturvallisuus, kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys…
 • …filosofian ja politiikan tutkimus, sport science and management, kirjallisuus, fysiikka…
 • …venäjän kieli ja kulttuuri, aikuiskasvatustiede, opetustoimen hallinto ja johtaminen…
 • …tietojenkäsittelytiede, perheopinnot, arkistonhallinta, ympäristöjohtaminen, latinan kieli…
 • …romaaninen filologia, elämänkatsomustieto, international business and entrepreneurship…
 • …taidehistoria, etudes françaises, sport and exercise psychology, taloustiede, fysiikka…
 • …epäorgaaninen ja analyyttinen kemia, music psychology training, basic business studies…
 • …ekologia ja evoluutiobiologia, hungarologia, sosiaalitieteiden perusopinnot, espanjan kieli…
 • …soveltava kemia, kulttuuripolitiikka, biomekaniikka, valtio-oppi, erityisliikunta, filosofia…
 • …orgaaninen kemia, suomen kieli, solu- ja molekyylibiologia, puheviestintä, fysioterapia…

Sivuaineet ovat muita yliopistossa opetettavia oppiaineita, joita opiskelet oman pääaineesi ohella. Pääaineesta riippuen jotkin sivuaineet voivat olla ennalta määrätty osa tutkintoa, mutta niiden lisäksi pääset valitsemaan sivuaineita Jyväskylän yliopiston yli 100 oppiaineen tarjonnasta. Voit opiskella sivuaineita yksittäisistä kursseista kokonaisiin opintokokonaisuuksiin saakka. Valintoja tekemällä voit tehdä tutkinnostasi uniikin ja itsesi näköisen.

Maisteriksi valmistuneiden on mahdollista suorittaa tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Niiden osalta ehdit tehdä päätöksiä myöhemmin, ensin on keskeisintä päättää mitä haluat lukea pääaineenasi.

Haku maisterivalinnassa

Kenelle? Olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon tai AMK-tutkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Siirryt suoraan maisteriopintoihin ja suoritan n. 120 opintopisteen laajuisen tutkinnon. Hakukohteesta ja taustastasi riippuen voi mahdollisesti joutua suorittamaan täydentäviä opintoja.

Hakukohteet ja tutkinnot:

 • Tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden maisteri
 • Tietotekniikka, filosofian maisteri
 • Kyberturvallisuus, filosofian maisteri (tietojenkäsittelytiede)
 • Tietotekniikan aineenopettajankoulutus, filosofian maisteri
 • Kognitiotiede, filosofian maisteri
 • Englanninkieliset maisteriohjelmat (haku vuosittain marras-tammikuussa)
  • WISE – Web Intelligence and Service Engineering, filosofian maisteri
  • SIM – Service Innovation and Management, kauppatieteiden maisteri

Lisätietoa maisterivalinnan kohteista ja hakumenettelyistä IT-tiedekunnan sivuilla

Testaa: Tietotekniikka
vai tietojärjestelmätiede?

Koulutamme IT-asiantuntijoita tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen pääaineissa. Valitse kiinnostavimmat avainsanat ja näet suosituksen hakukohteeksesi. Voit samalla voittaa juuri sen älypuhelimen tai tabletin, jonka itse haluat!
yrittäminen
tutkimus
kansainvälisyys
johtaminen
koulutusteknologia
tietotekniikan opettaminen
koulutuksen suunnittelu
teollisuus
sovellettu matematiikka
simulaatiot
ohjelmointi
Pudota sanat tähän
tulevaisuuden tietoverkot
kyberturvallisuus
verkkoliiketoiminta
informaatiotalous
viestintä ja media
arjen teknologiat
tietojärjestelmät
projektin johtaminen
ohjelmistotuotteet
tietohallinto
0 / 7 sanaa valittu

Tietotekniikka

Tietojärjestelmätiede

Opiskelemaan!

Vastaustesi perusteella tietotekniikka saattaisi olla sinua kiinnostava hakukohde. Ohessa näet yhden monista mahdollisista tulevaisuuden urapoluistasi

Kevään hakuaika on 17.3.-9.4.2015, voit hakea osoitteessa Opintopolku.fi.


Mitähän mieltä kaverisi ovat IT-urastasi? Jaa linkki ansioluetteloosi Facebookissa:

Tulevaisuutesi ansioluettelo?

2019 Opiskelemaan Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekuntaan

2022 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

2022 Vaihto-oppilasvuosi ulkomailla

2024 Kauppatieteiden maisterin tutkinto

2024 - 2027 Edistyneen tiedonkäsittelyn tuntiopettajana lukiossa ja yliopistossa sekä työskentelyn tehostamiseen erikoistuneena henkilöstökouluttajana yrityksissä.

2027 - 2032 Kouluttajana valtakunnallisessa luokanopettajien DigiOpe 2030 -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on joka edistää kaikkien Suomen peruskoulujen käyttöön yhteisöllisesti luotavien verkko-oppimateriaalien suunnittelua ja tuotantoa.

2032 - 2039 Pedagogisena kehityspäällikkönä älyhuonekaluja ja niiden sovelluksia oppilaitoksille suunnittelevassa yrityksessä. Eduskunnan asettaman Tuottavuus & työtyytyväisyys 2050 -työryhmän asiantuntijajäsen.

2024 - 2027 Tutkijana yliopiston ja kotimaisen liikuntateknologiayrityksen yhteistyöhankkeessa. Työn tulokset auttoivat kehittämään markkinoiden ensimmäiset elektroniikkavapaasti sykettä mittaavat älyvaatteet.

2027 - 2032 Tiimijäsenenä kehittämässä kehonliikkeitä rekisteröiviä nanosensoreita, teknologiaa käytetään mm. uuden sukupolven pelikonsolien näyttöinä ja ohjaimina käytettävissä 3D-virtuaalilaseissa.

2032 - 2039 Kehityspäällikkönä itseohjautuvia robotteja valmistavassa yrityksessä. Yhtiön tuotteita käytetään mm. haastavissa palo- ja pelastustehtävissä, siviilien suojelussa kriisialueilla sekä Mars-tukikohdan rakentamisessa.

2024 - 2027 Reittisuunnittelusovellusten kehittäjänä kotimaisessa logistiikkayrityksessä. Liikennevirtojen ennakoinnin avulla lähes 3.000 rekka-auton hiilijalanjälki kaupunkiajossa lähes puolittui.

2027 - 2032 Tietokonesimulaatioihin perustuvien prosessioptimointien asiantuntijana metallien jalostukseen keskittyneessä tuotantolaitoksessa. Tavoitteet energiankulutuksen leikkaamiseksi ylitettiin moninkertaisesti, minkä ansiosta sadat työpaikat säilyivät Suomessa.

2032 - 2039 Onnettomuussimuloinnin vastaavana johtajana uraanivoimaloita turvallisemmiksi ja tehokkaammiksi thorium-voimaloiksi muuntavassa yrityksessä. Asiantuntijana fuusioenergian käyttöönottoa edistävässä tutkimuskonsortiossa.

2024 - 2027 Sovelluskehittäjänä ja kenttätestaajana nopeampia verkkoyhteyksiä linja-autoihin ja juniin toimittavassa yrityksessä.

2027 - 2032 Langattomiin yhteyksiin erikoistuneena ohjelmistokehittäjänä robotiikan kasvuyrityksessä. Yhtiön uusimpana aluevaltauksena on palo- ja pelastustoiminnan robotit.

2032 - 2039 Tietoliikenneasiantuntijana nk. “6G-verkkojen” kehityshankkeessa, joka tähtää kykyyn välittää ultratarkkaa 8K-videokuvaa mm. mobiiliverkkoihin kytkeytyneisiin videoseiniin.

2024 - 2027 Tietoturvatestaajana ja -kehittäjänä kassajärjestelmiä kansainvälisille toimijoille tuottavassa keskisuomalaisessa ohjelmistoyrityksessä.

2027 - 2032 Erikoisasiantuntijana puolustusvoimien VerkkoPotero 2020 -hankkeessa, joka tähtää Suomen kyberpuolustus- ja hyökkäyskyvyn nostamiseen maailman kärkeen. Koulutetut erikoisrauhanturvaajat suojaavat paitsi eri maiden kriittisiä järjestelmiä, he osallistuvat myös kansalaisten suojaamiseen kaupallisissa palveluissa.

2032 - 2039 Siirtyminen tactical cyberassault coordinatoriksi kansainväliseen tietoturvayhtiöön. Työpaikan sijainnista ja työnkuvasta ei ole kerrottu nimityksen jälkeen enempää julkisuuteen.

2024 - 2027 Konsulttina verkkokauppojen henkilökohtaisia asiakaspalvelumalleja kehittävässä yrityksessä.

2027 - 2032 Mobiiliostamisen asiantuntijana kotimaisen tavarataloketjun kehityshankkeessa, jonka seurauksena virtuaalisisältöjen liittämisestä fyysisiin liiketiloihin tuli Suomessa valtavirtaa.

2032 - 2039 Kuluttajakokemusten kehitysjohtajana biometrisiä maksu- ja tunnisteratkaisuja tuottavassa yrityksessä. Yhtiön kansainvälisinä läpimurtotuotteina DNA-passit ja suoraan iholle ohjelmoidut maksukortit.

2024 - 2027 Digitaalisen ambient-markkinoinnin asiantuntijana sosiaaliseen mediaan erikoistuneessa mainostoimistossa.

2027 - 2032 Analyytikkona kuluttajakäyttäytymiseen erikoistuneessa tiedonlouhintayrityksessä, vastuualueena päivittäistavarakauppojen kanta-asiakasdatan luova yhdistely.

2032 - 2039 Ennakoivasta kohdennetusta markkinoinnista vastaavana johtajana kansainvälisessä digitaalisia sisältöjä tuottavassa ja välittävässä yrityksessä.

2024 - 2027 Käyttäjäkokemuksiin erikoistuneena tutkimustiimin jäsenenä kotimaisessa älyvaatteisiin keskittyneessä liikuntateknologiayrityksessä.

2027 - 2032 Sarjayrittäjänä lukuisissa sosiaalisiin liikuntasovelluksiin keskittyneissä start up -yrityksissä, joista yksi myydään älylaseja valmistavalle Googlelle ja toinen liikuntateknologiajätiksi kasvaneelle Adidakselle.

2032 - 2039 Hallitusammattilaisena ja pääomasijoittajana lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä sovellusyrityksissä. Tuttu naama useissa alan konferensseissa.

2024 - 2027 Tiiminvetäjänä ohjelmistojen testauspalveluja tarjoavassa yrityksessä. Suurimpina asiakkaisiin kuuluvat mm. suurimmat pelitalot, joiden julkaisua odottavista peleistä sadat testaajat etsivät bugeja.

2027 - 2032 Esimiehenä kansainvälisen peliyrityksen verkkopelien tuotehallintatiimissä. Yhtiön suosituimpaan peliin on tarjolla 343 maksullista lisäosaa ja toimii yhteensä 21 käyttöjärjestelmällä ja yli 1.000 laitteella.

2032 - 2039 Etätiimien projektihallinnan johtajana kansainvälisessä rahoitusalan konsulttipalveluja tarjoavassa yrityksessä. Erityishaasteena on yhteensovittaa useilla eri aikavyöhykkeellä asuvien ja eri kieliä puhuvien työntekijöiden työrytmejä.

2024 - 2027 Tuoteinventaariojärjestelmien suunnittelijana myyntijärjestelmiä kansainvälisille toimijoille kehittävässä keskisuomalaisessa ohjelmistoyrityksessä.

2027 - 2032 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin asiantuntijana pohjoismaisessa terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteiskehityshankkeessa, jonka kokonaisbudjetti on lähes 19 miljardia euroa.

2032 - 2039 Tietohallintojohtajana yli 20.000 hengen tietointensiivisessä organisaatiossa. Keskeisenä hankkeena on vapaasti liikkuvan ja tuottavan etätyön mahdollistaminen viimeisintä saatavilla olevaa teknologiaa hyödyntämällä.

 • Tietojärjestelmiä tarvitaan kaikkialla. Esimerkiksi kaupan alalla logistiikka, varaston- ja asiakkuuksien hallinta sekä maksuliikenne ovat täysin riippuvaisia tietojärjestelmistä.
 • IT-tiedekunnan tavallista erikoisemmat ekonomit ymmärtävät digitaalisten tuotteiden ja verkkoliiketoiminnan päälle.
 • Kehittyvä informaatioteknologia muokkaa arkemme rutiineja ja mahdollistaa uusia liiketoiminnan alueita.

Eero

tietojärjestelmätiede

“Pidin pelien tekemistä harrastuksena, mutta ala vetää hiljalleen puoleensa ammatillisestikin. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa se teknologinen puoli on ollut mieluisampaa, mutta pidän kaupallista osuutta kokonaisuuden kannalta tärkeänä – sellainen hapan-imelä -yhdistelmä siis. Vapaa-ajalla harrastan kuorolaulua, olemme esiintyneet mm. yliopiston vuosijuhlassa.”

Elli

tietojärjestelmätiede

“Hain tänne, koska mielestäni IT:ssä on tulevaisuus ja haluan olla mukana. Jos voisin lähettää abi-minälle viestin, niin sanoisin, että teknisyyteen liittyvät ennakkoluulot olivat turhia. Entisen kilpaurheilijan silmissä Jyväskylästä löytyy erinomaiset liikuntamahdollisuudet. Tämä lienee ainoa yliopistokaupunki, jossa laskettelurinteetkin ovat lähellä keskustaa.”

Hanna

tietojärjestelmätiede

“Haluan työhön, joka tarjoaa haasteita ja jonka lopputulos on nähtävissä – voisinkin työskennellä projektipäällikkönä. Hain AMK:sta valmistuttuani tietojärjestelmätieteen maisterikoulutukseen, työllisyysnäkymät ovat paremmat. Suunnittelen gradun aloittamista, aiheina kiinnostaa sosiaalinen media ja toisaalta myös julkisen sektorin IT-hankinnat.”

Petriina

tietojärjestelmätiede

“Tutkinnossa minua kiinnosti IT:n ja kaupallisen alan yhdistelmä. Tavoitteenani on päästä työskentelemään johtavaan asemaan ja opinnot antavatkin mielestäni siihen hyvin valmiuksia. Opiskeluelämä on ollut mukavaa, luennoille ei tarvitse herätä aikaisin ja aikaa jää myös harrastamiselle, johon Jyväskylässä on paljon mahdollisuuksia.”

Teemu

tietojärjestelmätiede

“Hain tietojärjestelmätieteeseen, koska kauppatieteiden maisterin nimike kiinnosti, mutta halusin myös IT-osaamista. Yliopisto tarjoaa paljon joustoa, mutta opiskelijana joutuu ottamaan myös omaa vastuuta, ryhmätyötaidot ovat myös tärkeitä. Jyväskylässä on paljon korkeakouluopiskelijoita, joten täällä on myös todella monipuolinen opiskelijaelämä.”

Noora

alumni

tietojärjestelmätiede

"Tietojärjestelmätiede sopii mielestäni kenelle tahansa kauppatieteistä ja tietotekniikasta kiinnostuneelle. Opinnoissa pidin erityisesti tietojärjestelmien kehittämisprosesseista ja koodaamisesta ja tähtäsin myös niihin liittyvälle uralle. Omien opintojen ohella osallistuin ainejärjestötoimintaan, tutoroin uusia opiskelijoita ja toimin kurssien demo-ohjaajana."

Tuomo

alumni

tietojärjestelmätiede

“Olin aktiivisesti mukana tietojärjestelmätieteen opiskelijoiden ainejärjestön, Dumpin, toiminnassa. Toimin mm. abi- ja fuksivastaavana, eli vastaanotin uusia opiskelijoita ja tutustutin heitä yliopistoon ja uuteen kotikaupunkiin. Jyväskylä on ehdottomasti opiskelijoiden kaupunki, jonne kannattaa suunnata myös aktiivisen opiskelijaelämän takia.”

Tietojärjestelmätiede

Pääaineesi: Tietojärjestelmätiede

Koulutusala: Kauppatieteellinen

Kotilaitoksesi: Tietojenkäsittelytieteiden laitos | Informaatioteknologian tiedekunta | Jyväskylän yliopisto

Valmistut: Ensin kauppatieteiden kandidaatiksi (180 op, 3 vuotta) ja sitten kauppatieteiden maisteriksi (120 op, 2 vuotta).

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa yhdistyvät informaatioteknologian ja kauppatieteiden osaaminen, mikä tekee suoritettavasta kauppatieteiden maisterin tutkinnosta ainutlaatuisen maassamme. Valmistuessasi sinulla on vahvaa IT-alaa ja liiketoiminnan ymmärrystä, mistä johtuen työllistymisnäkymäsi ovat erinomaisia.

Valmistuneet kertovat työstään:
 • “Tittelini on business manager, vastuualueenani liiketoiminnan suunnittelu ja myynnin tuki.”
 • “Tehtäviini kuuluu opetusta, täydennyskoulutusta, projekteja, tutorointia, tiiminvetäjänä toimimista.”
 • “Olen hallituksen puheenjohtaja, sijoittaja ja senior advisor.”
 • “Tehtäviini kuuluu ICT-projektien vetäminen ja project management -toimiston kehittäminen.”
 • “Olen johtava konsultti ja tiimipäällikkö yritysten sisällönhallinnan alalla.”
 • “Vastaan Metson IT-riskien hallinnasta.”
 • “Toimin kehityspäällikkönä TeliaSonera Finlandin tietohallinnossa, vastuualueenani on yritysarkkitehtuurit.”
 • “Olen tutkija yliopistolla.”
 • “Teen ohjelmisto- suunnittelua ja ohjelmointia.”
 • “Olen asiakkuuspäällikkö.”
 • “Vedän team leaderina organisaatiomme Jyväskylän .NET-toimintoja.”
 • “Ohjelmisto- integrointia ja testausta.”
 • “Olen toimitusjohtaja ja dosentti.”
 • “Product management director Nokia Devicesilla.”
 • “Työnkuvaani kuuluu ohjelmointia, koulutusta ja konsultointia IBM Lotus Notes/Domino -ympäristöissä.”
 • “Olen professorina tietojärjestelmä- tieteen oppiaineessa.”
 • “Olen asiakasjohtaja, työnkuvaani kuuluu myyntityötä, yhteistyön hallintaa sekä liiketoiminnan kehittämistä.”
 • “Olen teknisenä hankepäällikkönä Kelan KanTo-hankkeessa.”
 • “Työskentelen lehtorina tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.”
 • “Vastaan projektipäällikkönä yrityksemme tietohallinnon suunnittelusta ja tietojärjestelmien hankinnasta.”
 • “Olen IT-arkkitehti ja projektipäällikkö.”
 • “Team managerina teknisessä yritysasiakas- palvelussa.”
 • “Käyntikortissa lukee myyntipäällikkö.”
 • “Olen jatko-opiskelijana IT-tiedekunnassa toimin samalla yrittäjänä.”
 • “Viimeisimmät työtehtäväni ovat liittyneet verkko-opetuksen kehittämisprojekteihin."
 • “Olen yrityksemme account manager.”
 • “Työskentelen ohjelmisto- ja IT-konsultointimyynnin myyntipäällikkönä.”
 • “Vedän sovelluskehitystä tekevää tiimiä.”
 • “Työskentelen asiantuntijana terveydenhuollon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistyössä.”

Opintojesi tavoitteena on ymmärtää tietojärjestelmiä paitsi teknologian myös sitä käyttävien ihmisten ja organisaatioiden näkökulmista. Voit perehtyä erilaisiin informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten tietojärjestelmien kehittämiseen, tiedon digitaaliseen esittämiseen, elektroniseen liiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen ja käytettävyyteen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, työryhmien ja organisaatioiden työn tehostamiseen tietojärjestelmien avulla, tiedonhallintaan, ohjelmistoliiketoimintaan sekä organisaatioiden tietohallinnon ja järjestelmäarkkitehtuureiden kehittämiseen ja hallintaan.

Miten haet: Tietojärjestelmätieteeseen valitaan opiskelijoita sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Opiskelijavalinta ja valintakoe järjestetään sekä keväällä että syksyllä, ja opinnot voi aloittaa syys- tai tammikuussa. Suoraan maisterikoulutukseen hakeville ei järjestetä valintakoetta, vaan sen korvaa mahdollinen valintahaastattelu. Hakuajat ja linkit hakulomakkeisiin löydät Hae opiskelijaksi -sivulta.

 • Signaalimittausta tietotekniikan laitoksen tietoliikennelaboratioriossa.
 • Tutkijatohtori Leena Hiltunen ja amanuenssi Jaana Markkanen asentavat videokameraa tietotekniikan aineenopettajakoulutuksen demoa varten.
 • Harjoituskoodia Ohjelmointi 1 -kurssilta, jonka lopputyönä opiskelijat osaavat luoda jo omia pelejä, vaikka aiempaa ohjelmointikokemusta ei olisikaan.

Jenni

tietotekniikka

“Opiskelin alunperin fysioterapiaa, mutta sain ICT-kurssilla kipinän hakea tietotekniikkaan. Monet kurssit ovat mielestäni aika haastavia ja vaativatkin paljon työtä, mutta opiskelu on kyllä palkitsevaa ja viihdyn hyvin. Aion suuntautua tietotekniikan aineenopettajakoulutukseen.”

Aleksi

tietotekniikka

"Hain opiskelemaan koska ohjelmointi kiinnosti minua. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta varsinaisista ohjelmointikielistä, mutta se ei ole haitannut, koska opetus alkoi pohjatasolta ja hyvin käytännönläheisesti. Sain opiskelupaikkani jatkuvan haun kautta – monet eivät varmaan edes huomaa sitä vaihtoehtoa.”

Nico

tietotekniikka

“Hain tietotekniikkaan, koska minua kiinnosti miten teknologia muuttaa maailmaa. Pelisuunnittelukurssi onkin ollut suosikkini, siellä oppi oman tulkinnan merkitystä ja kuinka asioihin on harvoin vain yksi ratkaisu. Olen ajatellut lukea sivuaineena japania, kun siihen on mahdollisuus – yliopiston vapaus kymmenkertaistikin motivaationi lukioon verrattuna.”

Niko

tietotekniikka

“En ole vielä pohtinut millaiselle uralle haluaisin. Mobiiiohelmistojen kehitys voisi kiinnostaa,, tässä on vielä hyvin aikaa pohtia sitä mukaa kun käy kursseja. Aluksi kurssit tuntuivat aika helpoilta, mutta haasteellisuus kasvaa sopivasti. Olen ainejärjestömme tapahtumavastaava ja järjestämme opiskelijoille tapahtumia suunnilleen kerran kuussa.”

Sami

tietotekniikka

"Luin ensin tietotekniikkaa Hong Kongissa, missä tahti ja kaiken pisteyttäminen muistutti enemmän kilpailua kuin opiskelua. Jyväskylässä keskitytään paremmin kokonaiskuvaan ja vapaampi kulttuuri sallii kurssien poimimisen omien tavoitteiden mukaan. Minulle on jo kertynyt työkokemusta pelialalta ja aion kehittää myös opintojen ohessa indie-pelejä iOS:lle.”

Irene

alumni

tietotekniikka

"Vaihdoin pääaineeni matematiikasta tietotekniikaksi tutustuttuani siihen sivuaineopinnoissa. Opiskelu vastasi hyvin odotuksiani ja tunnen saaneeni hyvin tukea opinnoissani. Parhaita puolia Jyväskylässä olivat Jyväsjärven luistinrata talvella sekä Harju, jossa loikoilin kesäisin. Eikä pidä myöskään unohtaa mukavia ihmisiä ja monipuolista baarivalikoimaa."

Timo

alumni

tietotekniikka

“Opiskeluaikani kului suunnistaessa, tietotekniikkaa opiskellen ja töitä tehden. Mielestäni Jyväskylä on Suomen paras opiskelijakaupunki. Pyörällä pääsee joka paikkaan nopeammin kuin autolla. Urheilusta, musiikista ja elokuvista kiinnostuneille löytyy menoja. Ihmisiin on helppo tutustua, ja tuttuihin törmää helposti niin yliopistolla kuin kaupungilla.”

Tietotekniikka

Pääaineesi: Tietotekniikka

Koulutusala: Luonnontieteellinen

Kotilaitoksesi: Tietotekniikan laitos | Informaatioteknologian tiedekunta | Jyväskylän yliopisto

Valmistut: Ensin luonnontieteiden kandidaatiksi (180 op, 3 vuotta) ja sitten filosofian maisteriksi (120 op, 2 vuotta)

Valmistuneet kertovat työstään:
 • “Tehtäviini kuuluu järjestelmä- ja ohjelmistosuunnitelu avioniikan testi- laitteistojen ja elektronisen sodankäynnin alueilla.”
 • “Olen vanhempi tutkija ja keskityn tulevaisuuden matkaviestin- teknologioiden kehitykseen ja standardointiin"
 • “Työnimikkeeni on mallinusasiantuntija. Teen matemaattisia malleja ja ohjelmistoja yritysten ja tutkimuslaitosten työkaluiksi.”
 • “Ohjelmistoasian- tuntijana teen eniten Oracle PL/SQL -toteutuksia järjestelmä- kehityksen tarpeisiin."
 • “Ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia, palvelimien ylläpitoa.”
 • “Olen software architect, teen tuotekehitystehtäviä henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan alueilla.”
 • “Työskentelen software designerina Digialla.”
 • “Hoidan yritysten kirjanpitoja, teen tilinpäätöksiä ja laadin veroilmoituksia.”
 • “Työskentelen ilmavoimilla sektoripäällikkönä.”
 • “Toimin asiantuntijana ohjelmistokehitys- projekteissa.
 • “Ratkon teknologiakonsulttina asiakasyritystemme ongelmia."
 • “Toimin testimanagerina organisaatiomme Internet & Media -yksikössä.”
 • “Ensimmäinen tittelini oli sovellus- asiantuntija.”
 • “Työnkuvaani kuuluu Java EE -sovelluskehitys IBM:n sovellus-/portaali- palvelimelle.”
 • “Teen sulautettua ohjelmistonkehitystä Linux-ympäristössä.”
 • “Palkkakuitissa lukee projektipäällikkö.“
 • “Ohjelmisto- suunnittelijana vastuulleni kuuluvat softan lisäominaisuudet, päivitykset ja ylläpito.”
 • “Toimin IT-konsulttina laadunvarmistuksessa.”
 • “Erikoisalaani kuuluvat ohjelmointi sekä käyttöjärjestelmä- tekninen asiantuntijuus.“
 • “Työskentelen toimitusjohtajana.”
 • “Nimikkeeni on integraatioarkkitehti, työni pääpaino on sisäisessä integraatiossa.”
 • “Olen yrityksemme liiketoimintajohtaja.”
 • “Nimike on ICT-suunnittelija. Alaani on ohjelmisto-, tietoverkko- ja tietojärjestelmä- suunnittelu."
 • "Automaatioteknologiat liittyvät läheisesti työnkuvaani.”
 • “Proktien hallintointia team leader -nimikkeellä.”
 • “Vastaan tiimin- vetäjänä IBM-teknologiaan perustuvista portaaliprojekteista.”
 • “Olen IT-konsultti.”
 • “Ohjelmistosuun- nittelua suuressa pörssiyhtiössä.”
 • “Päätehtävinäni ovat älypuhelinten tuotesoftien integrointi sekä konfigurointi.”
 • “Vanhempana tutkijana tulevaisuuden langattomiin matkapuhelin- verkkoihin liittyvässä projektissa.”
 • “Konsultointia ja projektihallintaa.”
 • “Olen yrityksemme kilpailukoordinaattori ja IT-vastaava.”
 • “Olen arkkitehti ja scrum master, teen sovelluskehitystä.”
 • “Teen tutkimustyötä liittyen seuraavan sukupolven matkapuhelin- verkkoihin.”
 • “Työskentelen projektipäällikkö Telecomin testausyksikössä.”
 • “Olen Java/Symbian/C++ -taitoinen ohjelmisto- suunnittelija.”
 • “Teen parhaillani toista väitöskirjaa, pörssikurssien ennustamisen tietojärjestelmistä.”

Tietotekniikan opiskelijana paneudut informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten uudenlaisten sovellusten ja ohjelmistojen suunnitteluun, informaatioturvallisuuteen sekä tietoverkkojen ja tiedonsiirron suunnitteluun ja hallintaan. Oppiaineen vahvaan osaamisalueeseen kuuluu myös tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien matemaattisten menetelmien käyttö esimerkiksi teollisuudessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä. Tietotekniikan laitoksen toiminta perustuu vahvaan matemaattiseen osaamiseen, poikkitieteellisyyteen, aktiiviseen vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa sekä maailmanlaajuiseen yhteistyöhön muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tietotekniikan opiskelijoilla on erinomaiset työllistymisnäkymät.

Siirtyessäsi maisteriopintoihin, valitset yhden seuraavista maisteriohjelmista:

Koulutusteknologian maisteriohjelmassa saavutat muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietotekniikan aineenopettajana. Opinnoissasi perehdyt teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista.

Laskennallisissa tieteissä syvennyt mm. matemaattisiin mallinnusmenetelmiin, todellisuutta jäljitteleviin simulointimenetelmiin, toimintaa parantaviin optimointimenetelmiin sekä laajojen tietoaineistojen hallinnan mahdollistavien tiedonlouhintamenetelmien teoriaan ja soveltamiseen.

Ohjelmistotekniikan opintosi sisältävät ohjelmistojen määrittämiseen, arkkitehtuureihin, järjestelmien rakenteeseen, ohjelmistoturvallisuuteen sekä testaukseen ja palveluorientoituneeseen pilvipalvelujen kehittämiseen liittyviä ydinsisältöjä. Ohjelmistotekniikan maisterilla on valmiudet työskennellä tutkimus- ja sovelluskehityshankkeissa ja projekteissa eri rooleissa.

Ohjelmointikielten periaatteet ovat käytännön ohjelmointityön, tietojenkäsittelyteorian ja ohjelmistotekniikan kannalta merkittävä ja perinteikäs tutkimusala. Opinnoissasi yhdistyvät henkilökohtaisen ohjelmointitaidon kehittäminen, keskeisen ohjelmointikielten teorian perusteisiin tutustuminen sekä ohjelmointikielten analyysi- ja toteutustekniikkaan perehtyminen.

Pelit ja pelillisyys -maisteriohjelmassa tutustut pelien ja pelinomaisten järjestelmien kehittämiseen. Opit ymmärtämään pelien rakenteellista, kokemuksellista ja kulttuurista tasoa sekä hyödyntämään tietojasi pelien suunnittelussa, toteuttamisessa, pelillistämisessä sekä tutkimuksessa.

Sovelletun matematiikan avulla pyritään ratkaisemaan tosielämän monititeteellisiä ongelmia. Tavoitteena on erilaisten ilmiöiden matemaattinen mallintaminen, kuvailu ja ymmärtäminen. Opintoihisi sisältyy teoreettisempia matematiikan kursseja sekä soveltavampia laskennallisten tieteiden kursseja.

Tietoliikenteen maisteriohjelmassa opettelet suunnittelemaan, toteuttamaan ja hallitsemaan laajakaistaisia mobiileja ja kiinteitä tietoverkkoja sekä tuntemaan verkkoresurssien hallintaan, verkkojen suunnitteluun, tietoliikenneprotokolliin ja tietoturvaan liittyvät teknologiat ja niiden mahdollisuudet.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tapahtuva langattomien sensoriverkkojen koulutus pohjautuu tutkimukseen ja laajaan hanketoimintaan integroituen luontevasti tietotekniikan laitoksen muihin maisteriohjelmiin. Valmistuneilla on valmiudet langattomien sensoriverkkojen tutkimuksen seuraamiseen ja alaan liittyvien teknologioiden soveltamiseen eri sovellusalueille.

Miten haet: Tietotekniikkaan valitaan opiskelijoita sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Opiskelijavalinta ja valintakoe järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Todistuspisteiden riittäessä voit hakea jatkuvassa haussa milloin vain. Opintojen aloittaminen on mahdollista joustavasti milloin vain, mutta suosittelemme niiden aloittamista joko syys- tai tammikuussa. Myös maisterikoulutukseen on jatkuva haku. Hakuajat ja linkit hakulomakkeisiin löydät hae opiskelijaksi -sivulta.

 • Millaista on ihmisen ja teknologian vuorovaikutus?
 • Miten voimme parantaa teknologian esteettömyyttä?
 • Millaiset puhelinten käyttöliittymät parantavat turvallisuuttamme autoillessa?

Kognitiotiede

Pääaineesi: Kognitiotiede

Koulutusala: Luonnontieteellinen

Kotilaitoksesi: Tietojenkäsittelytieteiden laitos | Informaatioteknologian tiedekunta | Jyväskylän yliopisto

Valmistut: Filosofian maisteriksi (120 op, n. 2 vuotta)

Kognitiotiede on erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala, joka on kiinnostunut ihmisen, teknologian ja tietoyhteiskunnan suhteista. Oppiaineesta valmistuvat ovat työskennelleet informaatioteknologian inhimillisen ulottuvuuden ja organisaatioiden kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvissä tehtävissä.

Miten haet:

Kognitiotieteen opiskelijaksi ei voi hakea suoraan lukiosta, vaan opiskelijalla täytyy olla alempi korkeakoulututkinto. Kognitiotieteeseen voidaan hyväksyä opiskelijoita, joilla voi olla pohjaopintoina hyvin monenlaiset kandidaatin tutkinnot –  taustalla voi olla esimerkiksi tietotekniikan, psykologian, filosofian, tietojärjestelmätieteen, kielitieteen, tai vaikkapa kasvatustieteen opintoja. Katso hakuohjeet Hae opiskelijaksi -sivulta.

 • Tietojärjestelmätieteen pääsykoe käynnissä syksyllä 2013.

Hae opiskelijaksi

Haku perusopiskelijaksi

Kenelle: Abiturientit, ylioppilaat, ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Hakukohteet:


Haku maisteriopiskelijaksi

Kenelle: kandidaatintutkinnon tai AMK-tutkinnon suorittaneet

Hakukohteet:

 • Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma
 • Tietotekniikan maisteriohjelmat
  • Koulutusteknologia
  • Laskennalliset tieteet
  • Ohjelmistotekniikka
  • Ohjelmointikielten periaatteet
  • Pelit ja pelillisyys
  • Sovellettu matematiikka
  • Tietoliikenne
  • Sensoriverkot (Kokkolassa)
 • Kyberturvallisuuden maisteriohjelma
 • Tietotekniikan aineenopettajankoulutus
 • Kognitiotieteen maisteriohjelma
 • Englanninkieliset maisteriohjelmat (haku vuosittain marras-tammikuussa)
  • WISE – Web Intelligence and Service Engineering
  • SIM – Service Innovation and Management

Lisätietoa maisterivalinnan kohteista ja hakumenettelyistä IT-tiedekunnan sivuilla