Ajankohtaista ikoni

Ajankohtaista

Tarkista seuraava hakuaika osoitteesta www.jyu.fi/it

  • Millaista on ihmisen ja teknologian vuorovaikutus?
  • Miten voimme parantaa teknologian esteettömyyttä?
  • Millaiset puhelinten käyttöliittymät parantavat turvallisuuttamme autoillessa?

Kognitiotiede

Pääaineesi: Kognitiotiede

Koulutusala: Luonnontieteellinen

Kotilaitoksesi: Tietojenkäsittelytieteiden laitos | Informaatioteknologian tiedekunta | Jyväskylän yliopisto

Valmistut: Filosofian maisteriksi (120 op, n. 2 vuotta)

Kognitiotiede on erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala, joka on kiinnostunut ihmisen, teknologian ja tietoyhteiskunnan suhteista. Oppiaineesta valmistuvat ovat työskennelleet informaatioteknologian inhimillisen ulottuvuuden ja organisaatioiden kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvissä tehtävissä.

Miten haet:

Kognitiotieteen opiskelijaksi ei voi hakea suoraan lukiosta, vaan opiskelijalla täytyy olla alempi korkeakoulututkinto. Kognitiotieteeseen voidaan hyväksyä opiskelijoita, joilla voi olla pohjaopintoina hyvin monenlaiset kandidaatin tutkinnot –  taustalla voi olla esimerkiksi tietotekniikan, psykologian, filosofian, tietojärjestelmätieteen, kielitieteen, tai vaikkapa kasvatustieteen opintoja. Katso hakuohjeet Hae opiskelijaksi -sivulta.